Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Zmiana w przyznawaniu najniższych emerytur. Czekało na nią 105 tys. osób

Opublikowano ustawę, która przewiduje podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu osobom, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie miały wymaganego przez przepisy emerytalne stażu pracy do wysokości, odpowiednio, 1000 zł (dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (w odniesieniu do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

 

Od 1 marca tego roku wprowadzono minimalną emeryturę w wysokości 1000 zł, ale przysługuje ona pod warunkiem wypracowania 20 lat (przed dniem 1 października 2017 r. – 22 lat) dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przepisy nie objęły więc rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego automatycznie nabywają prawo do świadczeń emerytalnych, a nie mają odpowiedniego stażu pracy. Ministerstwo podało, że to grupa ok. 105 tys. osób. Wprowadzona zmiana zapobiegnie zróżnicowaniu wysokości świadczeń w zależności od daty przyznania emerytury z urzędu oraz uporządkuje obecnie obowiązujące rozwiązania, zapewniając jednocześnie minimalną gwarancję wysokości emerytury z urzędu dla wszystkich pobierających uprzednio renty z tytułu niezdolności do pracy – zapewnia resort.

 

Uprawnieni do wyższych świadczeń nie muszą składać żadnych wniosków. Wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, tj. z dniem 1 marca 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r. Oznacza to, że emeryci będą musieli poczekać na pieniądze. Otrzymają wyrównanie od 1 marca 2017 r., ale zostanie ono wypłacone w terminie najbliższej waloryzacji, czyli 1 marca 2018 r. Dostaną wtedy wyrównanie za cały rok, a kolejne emerytury będą już wypłacane w nowej wysokości.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Ustawa wprowadza również regulację uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

 

Opublikowana 16 listopada ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. poz. 2120) wejdzie w życie 1 grudnia br.

 

 

Agnieszka Matłacz
lista dokumentów
 

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00

Współczesne problemy prawa emerytalnego

Autorami książki są specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, łączący pracę naukową z...
Cena: 119.00

Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem omawia wszystkie rodzaje emerytury nabywanej...
Cena: 109.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Nowe składki od etatów i zleceń już od 1 stycznia 2019 r.?